✈ Take me everywhere...
✈ Take me everywhere...
none of these photos belong to me unless stated otherwise.
Kyoto, Japan

Kyoto, Japan

Bath, England, UK

Bath, England, UK

Taipei, Taiwan

Taipei, Taiwan

Istanbul, Turkey

Istanbul, Turkey

Vyborg, Russia

Vyborg, Russia

Cordoba, Spain

Cordoba, Spain

Yerevan, Armenia

Yerevan, Armenia

Stockholm, Sweden

Stockholm, Sweden

Palmyra, Syria

Palmyra, Syria

Simien, Ethiopia

Simien, Ethiopia

Bruges, Belgium

Bruges, Belgium

Paris, France

Paris, France

perspectivesofourworld:

Schönbrunn
(c) Ivona

perspectivesofourworld:

Schönbrunn
(c) Ivona