✈ Take me everywhere... Ho Chi Minh City, Vietnam

none of these photos belong to me unless stated otherwise.

Ho Chi Minh City, Vietnam

 1. guitarboiii reblogged this from just-wanna-travel
 2. mygreylord reblogged this from just-wanna-travel and added:
  Is this in the Choulon district?
 3. eremiterevelation reblogged this from just-wanna-travel
 4. heyitsjimbo reblogged this from just-wanna-travel
 5. emmie0liver reblogged this from just-wanna-travel
 6. ann-za reblogged this from just-wanna-travel and added:
  woooooooooooooooooooooooooooooooooo
 7. uncadeau-duciel reblogged this from just-wanna-travel and added:
  Phía trên cao ấy, ai có lòng với Sài Gòn xưa cũ, cứ ngước lên nhìn, sẽ thấy cả một vùng trời ký ức nhẫn nại đợi chờ.
 8. iamtravel reblogged this from evysinspirations
 9. weareallfuckingawesome reblogged this from evysinspirations
 10. m-arceline reblogged this from evysinspirations
 11. evysinspirations reblogged this from just-wanna-travel
 12. al-niente reblogged this from just-wanna-travel
 13. 17thwallfloweravenue reblogged this from yo-cee
 14. sp00pybuttocks reblogged this from just-wanna-travel
 15. bencerloup reblogged this from just-wanna-travel
 16. achinkinthearmour reblogged this from just-wanna-travel
 17. thelostkoala reblogged this from just-wanna-travel
 18. alalalalexis reblogged this from mooreonthetopic
 19. sunnywhistle reblogged this from just-wanna-travel
 20. silk-frame reblogged this from champagne-cocktail
Running on The Default Network
by Boyce